Документи

Правилник о студијама

Правилник о упису

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Пословник о раду Скупштине SKASSS-a, УСВОЈЕН 30.09.2010.године